Bezoekadres:
Nijverheidsweg Noord 60-86
3812 PM Amersfoort

Postadres:
Postbus 970
NL-3800 AZ Amersfoort

T: 033 461 5845
F: 033 461 6011
E: mail@fergusonoctrooi.nl
I: www.fergusonoctrooi.nl


ROUTEBESCHRIJVING

Octrooibureau Ferguson BV is een jong kantoor, opgericht in 2007, maar kan bogen op meer dan 20 jaar ervaring. Het kantoor staat particulieren en bedrijven bij in octrooizaken (=patentzaken), zoals:
Voor uw uitvinding:
Adviezen over mogelijkheden octrooibescherming voor uw uitvinding: is octrooibescherming in uw geval, nuttig, haalbaar en betaalbaar, zijn er eventueel andere mogelijkheden?

Verzorgen van nationale en internationale octrooibescherming door het schrijven/opstellen en indienen van octrooiaanvragen en u te vertegenwoordigen in octrooiverleningsprocedures bij Octrooicentrum Nederland, European Patent Office, World Intellectual Property Organisation, en de Belgische Dienst voor Industriële Eigendom. Indirecte vertegenwoordiging in andere landen.

Adviezen over mogelijke inbreuk door anderen op uw octrooirechten en daartegen te nemen maatregelen, zoals verzoek om Rechterlijk inbreukverbod.

Inzake uitvindingen van anderen:
Adviezen over status van octrooien en octrooiaanvragen van anderen.

Adviezen over betekenis/geldigheid van octrooien en octrooiaanvragen van anderen.

Bijstand in procedures tegen octrooirechten van anderen, zoals adviesprocedure bij Octrooicentrum Nederland, oppositieprocedure bij European Patent Office.

Adviezen over mogelijke inbreuk door u op octrooirechten van anderen en mogelijke gevolgen daarvan, zoals inbreukverbod en schadevergoedingsplicht.

Algemene voorwaarden Octrooibureau Ferguson B.V. Algemeen:
Voeren van correspondentie inzake octrooien
Administratie
Second opinions